y DESIGN

“Všetko má svoj výzor a tvar. Pomocou kriviek spájame našu fantáziu s vašimi predstavami.”

design3
YOUNGS design
žije 24 hodín v grafickej predstave klienta. Navrhneme vám jedinečné riešenia podľa najnovších trendov. Ak sa to všetko spojí s talentom, výsledok vám určite zaručí odozvu. YOUNGS design má pre veci cit a vdýchne im život výnimočného výzoru, ktorý nebude mať konkurenciu.

Corporate Identity

logo, vizitky, hlavičkový papier, tabule, predajne ..

web design

návrh grafického rozloženia a prvkov webovej stránky ..

tlačová reklama

inzercia v periodickej tlači ..

tlačená reklama

letáky, plagáty, billboardy, OHH ..

DTP práce

zalamovanie tlače, tvorba časopisov ..

wallpainting and graffity

kreatívne maľovanie na steny pre štýlové kancelárie ..

fotografovanie

rodiny, svadby, portréty, akty, fotodokumentácia podujatí ..

Merkantílie

unikátne reklamné predmety, dizajnové oblečenie podľa predlohy ..

Chcete, budovať značku na čistých krivkách?

y PEOPLE

YOUNGS people neustále monitoruje výnimočných ľudí, ktorí vytŕčajú so svojím talentom a pomáha im ho efektívne využiť. Uvedomujeme si aký je talent dôležitý a preto ho ponúkame v širšom marketingovom koncepte ľuďom, ktorí majú záujem o výnimočného človeka.

y MULTIMEDIA

YOUNGS multimedia je divízia, ktorá produkuje nové multimediálne formáty. Sledujeme trendy sveta a prinášame projekty s pridanou hodnotou. Dnes už je nutnosťou mať na internete prehľadnú webovú stránku.

y ENTERTAINMENT

YOUNGS entertainment je event marketingovou divíziou, ktorá vytvorí značke vhodnú event marketingovú stratégiu. Pracujeme so vzrušením, napätím, emóciami a s precízne pripravenou dramaturgiou programu.