y MARKETING STRATEGY

“Externý marketing šetrí vašej firme čas a peniaze, ktoré by ste museli investovať do marketingového oddelenia.”


Externý marketing šetrí náklady za interné marketingové oddelenie a zvyšuje profesionalitu realizácie, vďaka špecializovaným odborníkom na konkrétne marketingové procesy. Správnym nastavením marketingovej stratégie vo firme budete vedieť rásť dlhodobo a čo najefektívnejšie. Externá forma marketingu vám zaručí správne nastavené plánovanie, realizáciu a aj kontrolu marketingových riešení a cieľov. Marketingová statégia vám identifikuje produkt, určí správny smer a kontrolu ako sa dostať k tomu cieľu, čo najskôr. Vytvárame ju spoločne marketingovými technikami na niekoľkých workshopoch, aby ste za ňou stáli celá spoločnosť jednotne.

 

Vďaka profesionálne vytvorenej marketingovej stratégii získate:

Nový pohľad na produkt mimo firemného prostredia

Analýzu konkurenčného prostredia a príležitostí trhu

Vytýčenie kľúčových oblastí a cieľov

Identifikáciu silných a slabých stránok produktu

Upozornenie na príležitosti a ohrozenia vášho podnikania

Akčný plán pre najbližšie obdobie

Efektívne nastavenie kampaní

Optimalizovaný rozpočet na dosiahnutie týchto cieľov

Platíte len za poskytnuté služby

Chcete, aby vaša značka komunikovala dlhodobo?

y ENTERTAINMENT

YOUNGS entertainment je event marketingovou divíziou, ktorá vytvorí značke vhodnú event marketingovú stratégiu. Pracujeme so vzrušením, napätím, emóciami a s precízne pripravenou dramaturgiou programu.

y MULTIMEDIA

YOUNGS multimedia je divízia, ktorá produkuje nové multimediálne formáty. Sledujeme trendy sveta a prinášame projekty s pridanou hodnotou. Dnes už je nutnosťou mať na internete prehľadnú webovú stránku.

y DESIGN

YOUNGS design žije 24 hodín v grafickej predstave klienta. Navrhneme vám jedinečné riešenia podľa najnovších trendov. Ak sa to všetko spojí s talentom, výsledok vám určite zaručí odozvu.